PPGiOŚR. Spis treści. Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, n. 1-2, p. 3-8, 30 dez. 2020.