LipińskiA. Komentarz do art. 22—23 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, n. 1-2, p. 41-61, 30 dez. 2020.