RakoczyB. Obowiązek przedłożenia przez posiadacza odpadów zaświadczenia lub oświadczenia o niekaralności wspólnika w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w kontekście konstytucyjnej zasady proporcjonalności. Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, n. 2, p. 1-13, 20 abr. 2022.