PPGiOŚR. Metryczka. Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, n. 2, 26 nov. 2021.