PPGiOŚ, Redakcja. 2020. Spis Treści. Prawne Problemy Górnictwa I Ochrony Środowiska, nr 1-2 (grudzień), 3-8. https://journals.us.edu.pl/index.php/ppgos/article/view/10992.