Rakoczy, Bartosz. 2022. Obowiązek Przedłożenia Przez Posiadacza Odpadów Zaświadczenia Lub Oświadczenia O Niekaralności Wspólnika W Przypadku Spółki Z Ograniczoną Odpowiedzialnością W Kontekście Konstytucyjnej Zasady Proporcjonalności. Prawne Problemy Górnictwa I Ochrony Środowiska, nr 2 (kwiecień), 1-13. https://doi.org/10.31261/PPGOS.2022.02.02.