PPGiOŚR. (2020) Spis treści, Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, (1-2), s. 3-8. Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/ppgos/article/view/10992 (Udostępniono: 22maj2024).