LipińskiA. (2020) „Komentarz do art. 22—23 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicz”e, Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, (1-2), s. 41-61. doi: 10.31261/PPGOS.2020.01-02.04.