RakoczyB. (2022) Obowiązek przedłożenia przez posiadacza odpadów zaświadczenia lub oświadczenia o niekaralności wspólnika w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w kontekście konstytucyjnej zasady proporcjonalności, Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, (2), s. 1-13. doi: 10.31261/PPGOS.2022.02.02.