PPGiOŚR. (2021) Metryczka, Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, (2). Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/ppgos/article/view/12730 (Udostępniono: 22maj2024).