[1]
LipińskiA., „Komentarz do art. 22—23 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicz”e, ppgos, nr 1-2, s. 41-61, grudz. 2020.