PPGiOŚR. Spis Treści. Prawne Problemy Górnictwa I Ochrony Środowiska, nr 1-2, Dec. 2020, s. 3-8, https://journals.us.edu.pl/index.php/ppgos/article/view/10992.