LipińskiA. „Komentarz Do Art. 22—23 Ustawy Z Dnia 9 Czerwca 2011 R. Prawo Geologiczne I Górnicz”e. Prawne Problemy Górnictwa I Ochrony Środowiska, nr 1-2, Dec. 2020, s. 41-61, doi:10.31261/PPGOS.2020.01-02.04.