RakoczyB. Obowiązek Przedłożenia Przez Posiadacza Odpadów Zaświadczenia Lub Oświadczenia O Niekaralności Wspólnika W Przypadku Spółki Z Ograniczoną Odpowiedzialnością W Kontekście Konstytucyjnej Zasady Proporcjonalności. Prawne Problemy Górnictwa I Ochrony Środowiska, nr 2, Apr. 2022, s. 1-13, doi:10.31261/PPGOS.2022.02.02.