PPGiOŚR. Metryczka. Prawne Problemy Górnictwa I Ochrony Środowiska, nr 2, Nov. 2021, https://journals.us.edu.pl/index.php/ppgos/article/view/12730.