Rakoczy, Bartosz. Obowiązek Przedłożenia Przez Posiadacza Odpadów Zaświadczenia Lub Oświadczenia O Niekaralności Wspólnika W Przypadku Spółki Z Ograniczoną Odpowiedzialnością W Kontekście Konstytucyjnej Zasady Proporcjonalności. Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, no. 2 (kwiecień 20, 2022): 1-13. Udostępniono czerwiec 3, 2023. https://journals.us.edu.pl/index.php/ppgos/article/view/12352.