Zapraszamy do publikowania

2021-09-22

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nabór materiału publikacyjnego do nr 1(2)2022 Problemów Prawa Karnego. Zapraszamy Państwa do nadsyłania artykułów do wskazanego numeru. 

Z wyrazami szacunku

Redakcja czasopisma