[1]
GrabarekD. 2022. Kolizja aksjologiczna prawa karnego z prawem upadłościowym jako skutek zmiany tytułu rozdziału XXXVI Kodeksu karnego. Problemy Prawa Karnego. 6, 1 (cze. 2022), 1-18. DOI:https://doi.org/10.31261/PPK.2022.06.01.05.