Jaworska-WielochA. (2020). Zamiar „z góry powzięty” w rozumieniu art. 12 k.k. – wybrane uwagi. Problemy Prawa Karnego, 30(4), 111-125. https://doi.org/10.31261/PPK.2020.04.05