GrabarekD. (2022). Kolizja aksjologiczna prawa karnego z prawem upadłościowym jako skutek zmiany tytułu rozdziału XXXVI Kodeksu karnego. Problemy Prawa Karnego, 6(1), 1-18. https://doi.org/10.31261/PPK.2022.06.01.05