Grabarek, Dariusz. 2022. Kolizja Aksjologiczna Prawa Karnego Z Prawem Upadłościowym Jako Skutek Zmiany Tytułu Rozdziału XXXVI Kodeksu Karnego. Problemy Prawa Karnego 6 (1), 1-18. https://doi.org/10.31261/PPK.2022.06.01.05.