GrabarekD. (2022) Kolizja aksjologiczna prawa karnego z prawem upadłościowym jako skutek zmiany tytułu rozdziału XXXVI Kodeksu karnego, Problemy Prawa Karnego, 6(1), s. 1-18. doi: 10.31261/PPK.2022.06.01.05.