[1]
GrabarekD., Kolizja aksjologiczna prawa karnego z prawem upadłościowym jako skutek zmiany tytułu rozdziału XXXVI Kodeksu karnego, ppk, t. 6, nr 1, s. 1-18, cze. 2022.