(1)
OstrowskiM. REFLEKSJA PASTORALNOTEOLOGICZNA NAD PLANOWANIEM DUSZPASTERSKIM. SP 2022, 148-159.