(1)
ŻądłoA. HOMILIE MOŻNA BUDOWAĆ W OPARCIU O TEKSTY EUCHOLOGIJNE. SP 2022, 207-229.