[1]
JóźwikM., SYNODALNE DOŚWIADCZENIE KOŚCIOŁA KATOWICKIEGO W TRAKCIE TRWANIA II SYNODU ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ W LATACH 2012-2016, SP, nr 18, s. 86-100, grudz. 2022.