[1]
OstrowskiM., REFLEKSJA PASTORALNOTEOLOGICZNA NAD PLANOWANIEM DUSZPASTERSKIM, SP, nr 18, s. 148-159, grudz. 2022.