[1]
ŻądłoA., HOMILIE MOŻNA BUDOWAĆ W OPARCIU O TEKSTY EUCHOLOGIJNE, SP, nr 18, s. 207-229, grudz. 2022.