[1]
FisichellaR. 2015. Nowa ewangelizacja wczoraj i dziś: od dokumentów Soboru Watykańskiego II do Evangelii gaudium papieża Franciszka. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne. 48, 2 (grudz. 2015), 274-282.