[1]
MatysiakB. 2015. „Bóg planował to jako dobro”. Rdz 50,15-21 jako motyw przewodni historii o Józefie. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne. 48, 2 (grudz. 2015), 356-370.