[1]
StefaniakJ. 2015. Postawy duchowieństwa katolickiego wobec systemu komunistycznego w województwie katowickim w latach 1944–1956. Zarys problemu. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne. 48, 2 (grudz. 2015), 405-424.