[1]
OlszarH. 2012. Progrediamur oportet in spe. 20-lecie bulli Jana Pawła II Totus Tuus Poloniae populus. Księga Jubileuszowa dedykowana Jego Ekscelencji Arcybiskupowi Józefowi Kowalczykowi, Metropolicie Gnieźnieńskiemu, Prymasowi Polski. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne. 45, 2 (grudz. 2012), 434-439.