[1]
KozyraJ. 2011. Marcin Luter wobec Listu Jakuba. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne. 44, 2 (grudz. 2011), 462–472.