[1]
SłomkaJ. 2023. Oczyszczenie z grzechu w homiliach Orygenesa o Księdze Kapłańskiej. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne. 38, 2 (paź. 2023), 337–353.