[1]
WuK. 2020. Warunki odpuszczenia grzechów ze strony Boga w wybranych tekstach Nowego Testamentu. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne. 52, 2 (cze. 2020), 291-311.