[1]
KamczykW. 2020. 1600-lecie śmierci św. Hieronima: biblisty, dogmatyka, polemisty. Sprawozdanie ze spotkania Sekcji Patrystycznej przy Komisji ds. Nauki Katolickiej Konferencji Episkopatu Polski. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne. 52, 2 (wrz. 2020), 462-464.