(1)
FisichellaR. Nowa Ewangelizacja Wczoraj I Dziś: Od Dokumentów Soboru Watykańskiego II Do Evangelii Gaudium Papieża Franciszka. SSHT 2015, 48, 274-282.