(1)
StefaniakJ. Postawy Duchowieństwa Katolickiego Wobec Systemu Komunistycznego W Województwie Katowickim W Latach 1944–1956. Zarys Problemu. SSHT 2015, 48, 405-424.