(1)
OlszarH. Progrediamur Oportet in Spe. 20-Lecie Bulli Jana Pawła II Totus Tuus Poloniae Populus. Księga Jubileuszowa Dedykowana Jego Ekscelencji Arcybiskupowi Józefowi Kowalczykowi, Metropolicie Gnieźnieńskiemu, Prymasowi Polski. SSHT 2012, 45, 434-439.