(1)
SłomkaJ. Oczyszczenie Z Grzechu W Homiliach Orygenesa O Księdze Kapłańskiej. SSHT 2023, 38, 337–353.