(1)
WuK. Warunki Odpuszczenia Grzechów Ze Strony Boga W Wybranych Tekstach Nowego Testamentu. SSHT 2020, 52, 291-311.