AbucewiczK. (2016). Norbert Widok, Wiara – nadzieja – miłość. Studium w oparciu o Listy Ignacego z Antiochii. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 49(1), 251-255. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/ssht/article/view/15811