FisichellaR. (2015). Nowa ewangelizacja wczoraj i dziś: od dokumentów Soboru Watykańskiego II do Evangelii gaudium papieża Franciszka. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 48(2), 274-282. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/ssht/article/view/15930