MatysiakB. (2015). „Bóg planował to jako dobro”. Rdz 50,15-21 jako motyw przewodni historii o Józefie. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 48(2), 356-370. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/ssht/article/view/15957