StefaniakJ. (2015). Postawy duchowieństwa katolickiego wobec systemu komunistycznego w województwie katowickim w latach 1944–1956. Zarys problemu. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 48(2), 405-424. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/ssht/article/view/15968