OlszarH. (2012). Progrediamur oportet in spe. 20-lecie bulli Jana Pawła II Totus Tuus Poloniae populus. Księga Jubileuszowa dedykowana Jego Ekscelencji Arcybiskupowi Józefowi Kowalczykowi, Metropolicie Gnieźnieńskiemu, Prymasowi Polski. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 45(2), 434-439. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/ssht/article/view/16137