KozyraJ. (2011). Marcin Luter wobec Listu Jakuba. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 44(2), 462–472. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/ssht/article/view/16242