KamczykW. (2023). Tom 41 Nr 1 (2008). Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 41(1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/ssht/article/view/16931