KiedzikM. (2023). Polski przekład ekumeniczny Nowego Testamentu z języków oryginalnych – główne założenia i zmiany w brzmieniu przekładu oraz ich podstawy. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 41(1), 188–196. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/ssht/article/view/16944