SłomkaJ. (2023). Oczyszczenie z grzechu w homiliach Orygenesa o Księdze Kapłańskiej. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 38(2), 337–353. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/ssht/article/view/17029